ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
24.05.2567
2

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการ จัดประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 5/2567 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในเดือนเมษายน 2567 ของทุกกลุ่มงาน พร้อมทั้งหารือแนวทางแผนการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2567 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีนายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
24.05.2567
0

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง และเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภาคเหนือในอนาคต ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมธาราบอลรูม ชั้น 1 โรงแรม ทรี ธารา ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
24.05.2567
0

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น. นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนในเทศกาล ”วันวิสาขบูชา” โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ”วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2567 และมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนางสุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาและเวียนเทียนรอบพุทธสถานเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระปัญญาคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นดวงประทีปของโลก ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03