วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินกิจกรรมรักษาความสะอาด ตามแผนปฏิบัติการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2563 โดยร่วมกันทำความสะอาด ด้วยการเก็บกวาดเศษขยะ เช่น พลาสติก โฟม เศษใบไม้ วัชพืชแห้ง ณ บริเวณริมถนน และคูน้ำ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง - เกาะคา ด้านหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง