วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ดำเนินกิจกรรมรักษาความสะอาด ตามแผนปฏิบัติการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2564 โดยร่วมกันทำความสะอาด ด้วยการเก็บกวาดเศษขยะ เช่น พลาสติก โฟม เศษใบไม้ วัชพืชแห้ง ณ บริเวณริมถนน และคูน้ำ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง - เกาะคา ด้านหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง