วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ตรวจราชการสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ในการนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0 เขตพื้นที่ 2 ณ บริษัท แอ็ดว๊านซ์ แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด ประกอบธุรกิจ ผลิตเม็ดปลูกดินเผา เซรามิก ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง