วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวนุชนาฎ สลีอ่อน หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นำสิ่งของ ร่วมบริจาค ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เพื่อนำไปเป็นรางวัล ในการจัดกิจกรรม จำหน่ายสลากกาชาด และรางวัลมัจฉากาชาด ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2566 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง