วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในเดือนพฤศจิกายน 2565 และแผนการดำเนินงานในเดือนต่อไป