คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.06.2564
0

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง, ปลัดอำเภอเมืองลำปาง, แรงงานจังหวัดลำปาง, จัดหางานจังหวัดลำปาง, ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง, ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง, สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง, ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง, ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดลำปาง, และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมตรวจประเมินและให้คำแนะนำสถานประกอบการ (On-Site) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบการ(โรงงาน) Good Factory Pratice (GFP) ณ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) เขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง ประกอบกิจการ ผลิตสับปะรดกระป๋องและอาหารกระป๋องอื่น ๆ จำนวนคนงานและผู้รับเหมาทั้งสิ้น 497 คน

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.06.2564
0

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตลาด และให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์(ครั้งที่ 3) ผ่านโปรแกรมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom ภายใต้โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมี ??อาจารย์นพพันธ์ ศรีบุรี ถ่ายทอดความรู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตลาด ??อาจารย์เอกรัฐ แจ้งจรัส ให้คำแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ คือ ครีมขมิ้น เซรั่มขมิ้นบำรุงผิวหน้า โลชั่นขมิ้น และครีมกันแดดขมิ้น ??????ขณะนี้กำลังอยู่ขั้นตอนทดลองใช้ผลิตภัณฑ์?? ??อาจารย์ตรีชฎา สมฟอง ให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
18.06.2564
2

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ดำเนินกิจกรรมรักษาความสะอาด ตามแผนปฏิบัติการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2564 โดยร่วมกันทำความสะอาด ด้วยการเก็บกวาดเศษขยะ เช่น พลาสติก โฟม เศษใบไม้ วัชพืชแห้ง ณ บริเวณริมถนน และคูน้ำ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง - เกาะคา ด้านหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

11.05.2564

จังหวัดลำปาง ได้ประกาศงานจ้างเหมาบริการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สู่สากล ภายใต้งบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมหลัก ยกระดับสถานประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและดิจิตัล จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท คิริมารุ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๕๘,๙๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมานี้

21.04.2564

11.05.2564

จังหวัดลำปาง ได้ประกาศงานจ้างเหมาบริการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สู่สากล ภายใต้งบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมหลัก ยกระดับสถานประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและดิจิตัล จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท คิริมารุ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๕๘,๙๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมานี้

22.04.2564

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02