คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.09.2565
0

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมแถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดลำปางปี 2565 และแนวโน้มปี 2566 ร่วมกับนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะทำงานติดตามประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ได้แก่ คลังจังหวัดลำปาง เกษตรจังหวัดลำปาง พาณิชย์จังหวัดลำปาง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.09.2565
0

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.09.2565
1

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายโอสถ เพชรชูช่วย นายช่างเหมืองแร่ชำนาญงาน และนายทิวากร นามสองวงค์ นายช่างรังวัดชำนาญงาน และ นางสาวสุเมธินี วรยศ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2562 ของ บริษัท เอส.เอส.อาร์ ฯ ร่วมกับตัวแทนจากอำเภอเมืองลำปาง, อปท.พื้นที่ ตำบลบุญนาคพัฒนา ตำบลนิคมพัฒนา และตัวแทนจากบริษัท เอส.เอส.อาร์ฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อหาข้อสรุปประเด็นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้ชี้แจงเพิ่มเติม และรายงานให้ผู้ราชการจังหวัดลำปางทราบต่อไป

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02